FERNANDO VII E A INDEPENDENCIA DA AMÉRICA ESPAÑOLA

A ESPAÑA DE FERNANDO VII

Durante o seu reinado prodúcese un enfrontamento constante entre o absolutismo e o liberalismo.

O acabar a guerra da Independencia, polo tratado de Valençay, Napoleón permite o regreso de Fernando VII a España.

REINADO DE FERNANDO VII (1808-1814-1833)

                Podemos dividir o reinado de Fernando VII en tres etapas:

a)      SEXENIO ABSOLUTISTA (1814-1820)

 

Cando Fernando VII entra en España ve o apoio co que conta: o pobo, o exército, a Iglesia, e os nobles (Manifesto dos Persas).  Con ese apoio decide eliminar todo o feito polas Cortes de Cádiz e restablecer o absolutismo. Os liberais son perseguidos.

Despois os liberais mostran o descontento co absolutismo e intenta voltar o liberalismo recorrendo ós PRONUNCIAMENTOS, é dicir, ó levamtamento dunha parte do exército, co apoio de algunha burguesía proclamando a volta ó liberalismo. Todos os pronunciamentos, como o de Porlier, na Coruña en 1815, fracasan.

 

b)      TRIENIO LIBERAL  (1820-1823)

 

En 1820 Rafael del Riego leva a cabo un pronunciamento en Andalucía, que acabou triunfando cando foi aopiado por outras cidades, como a Coruña e Fernando VII viuse obrigado a restablecer o liberalismo para non enfrontarse os pronunciados e seguir no trono. Fernando VII fórmou gobernos liberais que restablecen a Constitución de 1812 e as leis liberais.

Pero Fernando VII boicotea ós liberais e intenta voltar ó absolutismo. Pide axuda á Santa Alianza, que lle envían un exército, (os Cen mil fillos de San Luís), e coa axuda de algúns nobres restaura o absolutismo.

 

c)       DÉCADA OMINOSA OU ABSOLUTISTA (1823-1833)

 

Fernando VII recuperou o poder absoluto. Eliminou o liberalismo, e os liberais foron duramente reprimidos, tiveron que exiliarse. Pero volveron a facer pronunciamentos, que fracasaban.

Fernando VII volve a casarse en 1829 con María Cristina de Nápoles. Ó quedar embarazada publicou a Pragmática sanción que eliminaba a lei Sálica e permitía a sucesión femenina. D. Carlos, irmán de Fernando, e os seus partidarios absolutistas (carlistas), non aceptan esa lei e prodúcese un enfrontamento. En 1833 morre Fernando VII e a súa muller María Cristina asume a rexencia en nome da filla Isabel e ten que contar con apoio dos liberais para defenderse dos carlistas. Os carlistas nos o aceptan e inician a 1º guerra carlista.

 

 

 

 

 

 

 

A INDEPENDENCIA DA AMÉRICA ESPAÑOLA

 

O proceso de independencia ten lugar entre 1808 e 1824 na maioría das colonias.

Neste proceso de independencia confluen varios aspectos, destacamos:

 

-          A extensión das ideas liberais. Os libertadores asociaban a independencia co establecemento dun réxime liberal.

-          Os cambios de réxime acontecidos en España: a guerra de Independencia, as loitas entre Carlos IV e Fernando VII debilitan os lazos con España.

-          Os desexos das minorías crioulas, que vían na independencia o medio para conseguir o control político e económico.

 

                O proceso e violento e iniciase con guerras. El proceso se inicia en 1810. Forman Juntas revolucionarias que organizan ejércitos que van proclamando la independencia y estableciendo regímenes republicanos. Estos movimientos triunfan hasta 1814.

                De 1815 a 1817, España volve a recuperar o control.

                Desde 1821 se derrumba a soberanía española. A resistencia española resiste hasta 1824 (Ayacucho)  y hasta 1826 (Callao).

 América central e do Norte. Arranca o proceso en 1810 co grito de Dolores, que lanza o cura Miguel Hidalgo. En 1821 proclámase a independencia do Imperio Mexicano.

                En 1823 lévase a cabo a independencia das Provincias Unidas (Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica).

 

América do Sur. Cuenta la independencia con numerosos líderes: Simón Bolívar  (el Libertador), San Martín, Sucre…

 

Las consecuencias. Son muy graves para España. Perdemos los recursos económicos y el papel de gran potencia.

Solo queda Cuba, Puerto Rico y Filipinas.