EXPANSIÓN COLONIAL E IMPERIALISMO

 

  1. CONCEPTOS

 

Os conceptos de colonialismo e imperialismo úsanse, ás veces,  como sinónimos pero podemos establecer algunha diferencia.

 

O térmo colonialismo alude ás primeiras fases da expansión europea, durante os séculos XVI, XVII e XVIII. As metrópolis controlaron unha serie de territorios, explotados económicamente, alentaron relaciones de subordinación cos pobos autóctonos da zona, ós que impuxeron as súas estructuras e formas de vida.

O termo imperialismo fai referencia á actitude, doutrina ou acción que conduce ó dominio dun estado sobre outro uo otros mediante o emprego da forza militar, económica ou política.

 

  1. O REPARTO DO MUNDO

 

O proceso foi iniciado por Gran Bretaña e Francia, pero a partir de 1870 sumáronse más países ó proceso de conquista.

 

Un dos lugares de interés especial foi Africa. Para regularizar a ocupación e evitar os enfrontamentos Alemania (Bismarck) convocuo unha Conferencia internacional en Berlín en 1885. Alí acordaron os seguintes criterios que debían rexer a colonización:

 

-          Unicamente a posesión da costa da dereito a ocupar o interior.

-          Para posuir un territorio hai que ocupalo efectivamente.

-          A navegación dos ríos Congo e Nixer é libre.

-          O territorio do Congo é unha posesión persoal do rei belga Leopoldo II, pero hai leberdade de comercio na zona.

 

A partir dese momento comenzou a gran carreira colonial.

 

  1. CAUSAS DA EXPANSIÓN COLONIAL

 

ECONÓMICAS:

            Os países idustrializados, impulsados pola revolución industrial e o capitalismo necesitaban: máis materias primas (algodón, caucho, diamantes), alimentos, mercados onde vender o que producen, lugares de inversión.

 

POLÍTICAS:

            A idea de ser unha gran potencia.

 

DEMOGRÁFICAS E SOCIAIS:

            Lugares onde asentar unha poboación que crece moi fore. Mellorar as condicións de vida.

 

IDEOLÓXICAS:

            En parte relacionadas coa idea da superioridade da raza branca e de levar a civilización ó resto dos pobos. Tamén o interés científico.

 

  1. CONSECUENCIAS DA COLONIZACIÓN

 

            PARA AS METRÓPOLIS, en xeral son positivas.

 

            PARA AS COLONIAS:

                        NEGATIVAS: conquista, masacres, desprezo cultural e étnico, pérdida de materias primas e capitais, desenrolo en función das metrópolis…

                        POSITIVAS: novas corrrentes ideológicas, avances médicos…

 

 

 

Photobucket