O DESPOTISMO ILUSTRADO

 

Definición: é o sistema político que combina o absolutismo coas ideas reformistas da Ilustración.

 

OS MONARCAS ILUSTRADOS

 

O reis que desenvolveron reformas inspiradas na ilustración foron chamados monarcas ilustrados ou déspotas ilustrados.

Os déspotas ilustrados mantiñan o poder absoluto, pero empregaron o poder para engrandecer á monarquía e dar benestar á población. Impulsaron reformas para ter reinos máis ricos e lograr a felicidade do pobo.

O lema era: “todo para o pobo, pero sen o pobo”.

Onde máis destacan estos déspotas ilustrados é en países máis atrasados: Federico II de Prusia, Carlos III de España, Catalina II de Rusia.

 

AS REFORMAS DO DESPOTISMO ILUSTRADO

 

As reformas teñen dous grandes campos: mellorar a administración e potenciar a economía.

 

REFORMAS PARA MELLORAR A ADMINISTRACIÓN

 

Aumentar os funcionarios e mellorar a súa preparación.

Racionalizar, simplificar e modernizar institucións.

Subordinar á Igrexa.

 

REFORMAS PARA POTENCIAR A ECONOMIA

 

Reformas na educación: potenciar o estudio, novos plans de estudio, preocupación polas ciencias, creación de universidades e academias.

Limitar os privilexios.

Defender o valor do traballo.

Potenciar a creación sociedades económicas.

Mellorar o comercio: crear mercados, mellorar as carreteras e portos…

Crear fábricas e manufacturas.

Mellorar os sistemas de cultivo, colonizar novos terras…

 

AS RELACIÓNS INTERNACIONAIS: O EQUILIBRIO EUROPEO

 

No século XVIII imponse o modelo de equilibrio entre as grandes potencias (Inglaterra, Austria, Prusia, Rusia, España, Francia) para evitar as guerras.

Este equilibrio se consegue a partir de varios tratados (Utrech, 1713) que distribuen os territorios europeos entre varios países, evitando a existencia de superpotencias. Así o número de guerras se reduce, aínda que haberá alguns enfrentamentos en Europa e nas colonias.

A gran beneficiada desta política será Inglaterra que consigue o control dos mares e amplía o seu imperio colonial.

A gran perjudicada será Polonía que foi repartida entre os veciños.